Bildiri Çağrısı

YEKDER Din Eğitimi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, 12-13 Nisan 2019 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşecektir.

Kongre ile İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanmış, metodolojiye yönelik yeni ve özgün çalışmaların modellenebilmesi hedeflenmiştir. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, bu amaç doğrultusunda İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana temasında düzenlenecektir.

Ana tema altında; İslam Düşüncesinde Eğitim, Modern Eğitim ve İslam Eğitimi, İslam Eğitimi Perspektifinden Sosyal Bilimler Eğitimi, İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri Eğitimi, İslami İlimler Öğretimi, İslam Eğitimi Bağlamında Program Geliştirme, İslam Eğitimi Bağlamında Öğretim Metodları, Eğitim Materyallerinin ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, Eğitimde Mekânın Dizaynı, Eğitim Düşünürleri, başlıklarında ve alt konu başlıklarında bildiriler kabul edilecektir. 2019 yılı ana teması olarak belirlenen İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji başlığında kabul edilen bildiriler özel oturumda sunulacaktır.

Gönderilen özet ve tam metinler kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilecek; kabul, düzeltme veya ret kararı başvuru sistemi ve mail aracılığıyla bildirilecektir. Kongreye kabul, iki aşamalı olup özet metin ve tam metin kabulü şeklinde gerçekleşecektir. Özet metni kabul edilen yazarlardan tam metin istenecek, kongreye kabul tam metinlerin değerlendirilmesinden sonra belirlenecektir. Ancak kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için kabul edilen tam metinlerin, yazarlarının, kayıt ücretini 25 Mart 2019 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

Temalar

Önemli Tarihler

*Bildiri kitabında yer almak isteyen araştırmacıların, tam metinlerini 20 Mayıs 2019’a kadar göndermeleri gerekmektedir.